PRIVATLIVSPOLITIK, COOKIES OG SAMTYKKE

 

PRIVATLIVSPOLITIK:

Fanøbad Ferielejligheders privatlivspolitik er en forklaring på hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvad vi bruger dem til.

Dataansvarlig:
Ejerforeningen Fanøbad Ferielejligheder
Strandvejen 52 
6720 FANØ
Cvr: 25998456

 

Fanøbad Ferielejligheder OG DINE DATA:

Vi opbevarer og behandler data som du har udleveret ved henvendelse.
Vi indhenter i visse tilfælde data for at kunne efterleve vores kontrakt med dig som lejer.

Opbevaring/sletning af data:
Vi bestræber os på at slette (eller som minimum anonymisere) alle personfølsomme oplysninger, så snart de ikke længere har nogen relevans, herefter opbevarer vi visse ikke-personrelaterede oplysninger permanent af hensyn til markedsføring og regnskabspligt.

Dine rettigheder:
I forbindelse med opbevaring/behandling af dine data har du rettigheder:

Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retten til at få indsigt i dine persondata.
Retten til at få fejlagtige data rettet.
Retten til at få dine persondata slettet.
Retten til at flytte dine persondata.
Retten til at gøre indsigelse mod at dine data anvendes til direkte markedsføring.
Ovenstående håndteres ved henvendelse til Fanøbad Ferielejligheder.
Hvis ikke det kræver en uforholdsmæssig indsats at rette/slette oplysninger, gøres dette ganske gratis, da Fanøbad Ferielejligheder ønsker at være åbne og gennemsigtige med håndtering af netop dine data. Vi vedligeholder vore systemer således at dine data altid er beskyttet mod fejl, lækage eller anden skade.

-Du kan til enhver rette en klage til Datatilsynet HER.

Videregivelse af oplysninger:
Vi videregiver ikke personfølsom data til tredjepart som; virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Fanøbad Ferielejligheder. Der kan dog være undtagelser i flg. tilfælde:

-Ekstern databehandling
Vi opbevarer dine data hos underdatabehandlere, hvor der altid er indgået databehandleraftale med konkrete processer og altid i overensstemmelse med vores privatlivs- og persondatapolitikker.

-Af juridiske årsager
Vi udleverer i visse tilfælde personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Videnpiloterne, men altid hvis vi mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

Overholde gældende lovgivning eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
At vi kan registrere, forhindre eller beskytte mod bedrageri, sikkerhedbrister eller i tilfælde af en fysisk hændelse eller nedbrud.
At holde Fanøbad Ferielejligheder eller offentlighedens rettigheder sikre, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.
Vi kan i visse tilfælde dele anonymiseret data, med offentligheden og samarbejdspartnere.
-vi kan f.eks. dele statistikker og tendenser ift. demografi og resultater.

Datasikkerhed:
Vi arbejder hårdt for at beskytte Fanøbad Ferielejligheder, vores kunder og samarbejdspartnere mod ulovlig adgang, offentliggørelse eller angreb på persondata.
Fanøbad Ferielejligheder har generelt iværksat følgende tekniske og organisatoriske tiltag:

Overvågning på alle it-systemer.
Daglig backup af alle persondata.
Adgangskontrol på alle it-systemer.
Databehandleraftaler med underdatabehandlere.
Tavshedserklæringer med personale.
Gennemførsel af risikovurdering og dokumentation på alle systemer til behandling af persondata, for at kunne sikre gennemsigtighed for sikkerheden af data.

Har du spørgsmål, eller behov for yderligere information, er du meget velkommen til at henvende dig til vores dataansvarlige på info@fanoebad.dk

COOKIES:

Hvad er cookies?

En cookie er en lille fil med information, som en hjemmeside gemmer på din computers harddisk. Den kan for eksempel indeholde tekst, tal eller datoer, men indeholder ingen personlige oplysninger. De informationer, vi modtager, er derfor anonyme.

Hvad bruger vi cookies til?

Fanøbad Ferielejligheders hjemmeside anvender vi cookies til trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.

På den måde kan vi blandt andet få oplysninger om, hvor lang tid du besøger vores hjemmeside, hvilke sider du har læst, hvilken browser du benytter, og om du har besøgt hjemmesiden før. De indsamlede informationer bruges altså udelukkende til at danne en statistisk oversigt over brugen af vores hjemmeside.

Når du benytter hjemmesiden, erklærer du dig samtidigt indforstået med vores brug af cookies til ovennævnte formål.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, men de fornys for hver gang, du besøger hjemmesiden.

Sletning af cookies

De fleste browsere lader dig slette cookies fra din harddisk. Afhængigt af hvilken browser du anvender, kan du i dens indstillinger og hjælpefunktion få information om, hvordan du sletter cookies, og hvordan du eventuelt blokerer for dem. Hvis du bruger flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Yderligere information

Du kan finde meget mere information om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

SAMTYKKEERKLÆRING:

Ved at afgive samtykke i kontaktformularen, giver du samtykke til at Fanøbad Ferielejligheder må bruge dine oplyste kontaktdata til at:
Sende mig emails med svar på indtastede spørgsmål, eller forespørgsel på information.

Du gøres hermed bekendt med, at der benyttes eksterne leverandører, som håndterer og opbevarer mine informationer.

Med dette giver du samtykke til, at Fanøbad Ferielejligheder og evt. underdatabehandlere må gemme disse indsamlede data, og at disse data således bliver personhenførbare og at de dermed er omfattet af persondatalovgivningens beskyttelsesregler.

For opbevaring af dine informationer gælder persondatalovgivningen.
Du er hermed gjort bekendt med, at du, til enhver tid, kan få indsigt i de data som Fanøbad Ferielejligheder opbevarer om dig, og at du kan tilbagekalde samtykket, ved at rette direkte henvendelse til Fanøbad Ferielejligheders DPO på info@fanoebad.dk.

Du er hermed også bekendt med at du kan kræve evt. fejl i dine informationer rettet og slettet, hvis betingelserne, under den gældende lovgivning herom, er opfyldt.

*Se også gerne Fanøbad Ferielejligheders Privatlivspolitik ovenfor.